Başkan Arda, Yerel Yönetimler Politika Belgesi’ni imzaladı

Başkan Arda, Yerel Yönetimler Politika Belgesi’ni imzaladı

Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ni

imzalayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonu ile Gaziemir

Belediyesi’nde kadınlar, yönetici pozisyonunda görev alıyor. Bu belge ile kadın çalışanlarımız daha

da güçlenecek” dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 25 Kasım Kadına Yönelik

Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hazırladığı Yerel Yönetimlerde Çalışma

Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ni imzaladı. Belge, Uluslararası

Çalışma Örgütü’nün (ILO) işyerinde şiddetin önlenmesine dair 190 Sayılı Şiddet ve Taciz

Sözleşmesi (ILO C190) ve 206 sayılı Tavsiye Kararı’nı maddelerinin hayata geçirilmesini kapsıyor.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda

Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladıktan sonra yerel yönetim politikalarında kadın-erkek eşitliğini

geliştirmek için Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırladıklarının altını çizen Başkan Halil Arda, “Kadın

Dostu Gaziemir hedefimizle toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk

Partimizin hazırladığı ve belediyelerin şiddet mağduru çalışanı gözetmesi, mağdurların talebi

doğrultusunda hukuki ve psikolojik destek sağlamasını ve belediye çalışanlarının istihdamında yüzde

50 cinsiyet kotası uygulanmasını kapsayan Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi

Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ni imzaladım. Bu belgeyle, belediyemizdeki kadın

personellerimiz daha da güçlenecek. Kadınların, yerel karar alma süreçlerinde ve mekanizmalarında

eşit temsilini sağlayacak ve kentin tüm hizmetlerinden eşit düzeyde yararlanacakları çalışmalar

hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kadınlar hayatın tam merkezinde ve toplumun gelişmesinde,

dönüşmesinde kilit rol oynadıklarına inanıyorum. 5 başkan yardımcımızın 3’ü kadın, meclis

grubumuzun yarıya yakını kadın, birim müdürlerimizin yarısı kadın. İNGEV’in Toplumsal Cinsiyet

Eşitliği Endeksi’nde 160 ilçe arasından 7 sırada yer alan kentimizi, bu alanda daha ileri taşımak için

ve insan onuruna yakışmayan kadına yönelik şiddete karşı çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Belgede neler var?

Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi, yerel

yönetimlerden İstanbul Sözleşmesi ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve

diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik düzenlemeleri esas

almasını taahhüt altına alıyor. Belgeyi imzalayan yerel yönetimler her türlü ayrımcılığın karşısında

durarak, yerel eşitlik eylem planı hazırlayıp hayata geçirmeyi, belediye çalışanlarına farkındalık ve

bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri düzenlemeyi, işyerinde şiddetin ve

ayrımcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağduru çalışanı gözetmeyi kabul ediyor. Kadına

yönelik cinsel taciz ve saldırı vakalarında adli makamlara yansıyan durumların esas kabul edilerek,

gerekli tedbirlerin alınmasını ve gizlilik esasına göre hareket edilmesini isteyen belgeyi imzalayan

yerel yönetimler, şiddet mağduru çalışana, talep edilmesi halinde, hukuki ve psikolojik destek 

sağlayacak. Belediye çalışanlarının istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotasını hedef olarak sunan belge,

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerine katılan kadın

personele, işi aksatmamak kaydıyla idari izin verilmesini de kapsıyor.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x